Aangifte inkomstenbelasting over 2022

Scrinia kan voor u de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting over 2022 weer verzorgen. Zo weet u zeker dat uw aangifte inkomstenbelasting op een professionele wijze wordt gedaan en u niet onnodig geld laat liggen.

Op dit moment is de overheid nog bezig met het vaststellen van de wetgeving. Zodra deze bekend is, zullen wij dat laten weten. De zaken die al bekend zijn, hebben we hiernaast staan. 

Daarnaast kunnen voor u persoonlijk andere maatregelen gelden. Neemt u daarom gerust contact met ons op om uw persoonlijke situatie te bespreken. 

Als u voor 1 maart 2023 contact met ons opneemt, kunnen wij garanderen dat voor de uiterste termijn uw aangifte is ingediend. Wij streven ernaar, voor de particulieren, altijd op afspraak bij u thuis of samen met u op ons kantoor te doen. 

Uw inkomsten zijn doorgaans het uitgangspunt hoeveel belasting u moet betalen. Naast salaris kunnen ook andere inkomsten uit bijvoorbeeld een uitkering, nevenactiviteiten of ontvangen schenkingen meewegen in hoeveel belasting u moet betalen. 

Heeft u een eigen woning? Dan kunnen bepaalde kosten die u hier maakt geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Denk hierbij aan:

– Betaalde rente over de hypotheek of betaalde erfpacht;
– Kosten voor het afsluiten van de hypotheek ( o.a. advieskosten hypotheekadviseur, notariskosten voor opmaak hypotheekakte, kosten aanvraag NHG, Taxatiekosten)

Niet alle kosten die u maakt voor de aan- of verkoop van uw woning zijn aftrekbaar. Zo zijn bijvoorbeeld de kosten die u maakt voor een makelaar, aflossing of overdrachtsbelasting niet aftrekbaar. 

Zorgkosten die u maakt kunnen aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Hier geldt wel dat de overheid diverse uitzonderingen heeft gemaakt. 

U kunt te maken krijgen met een drempelbedrag. Dat wil zeggen dat kosten die u maakt pas boven een bepaald bedrag, aftrekbaar zijn. Deze drempel is mede afhankelijk van uw inkomen.  

Ook hangt het van de zorgverlener af of deze kosten aftrekbaar zijn of niet. Een tandarts is bijvoorbeeld wel aftrekbaar, mits u hiervoor niet verzekerd bent.

Heeft u over 2022 diverse zorgkosten gemaakt, neemt u dan contact met ons op om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Inkomsten uit sparen en beleggen moet als u inkomsten opgeven aan de belastingdienst. Afhankelijk van de hoogte van deze spaar- en beleggingsinkomsten moet u hier belasting over betalen. 

Wij snappen het als de afgelopen tijd een jungle voor u is geweest als u te maken heeft gehad hiermee (box 3 vermogen). Wij praten u hier graag over bij om te kijken wat in uw situatie voor u kunnen betekenen. 

Het geven of ontvangen van schenkingen kan gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting. Het kan hier gaan om schenkingen aan uw kinderen, kleinkinderen of goede doelen.

In uw leven kunnen er allerlei levensbepalende gebeurtenissen plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geboorte van kinderen, samenwonen, huwelijk, maar ook overlijden van een naaste of een scheiding. 

Al deze gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor uw financiële en fiscale situatie. 

Levensbepalende gebeurtenissen vragen altijd maatwerk. Wij helpen u hier graag mee!

Ontvangt u een uitkering in de vorm van een pensioen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan heeft dit ook invloed op uw aangifte inkomstenbelasting. Soms kunt u in aanmerking komen voor een extra toelage. Scrinia helpt u graag om dit samen met u te bespreken. 

Sinds het jaar 2022 kunnen scholingskosten niet meer afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. Hier is het STAP-budget voor in de plaats gekomen. Met het STAP-budget kan iedere Nederlander (onder bepaalde voorwaarden) jaarlijks 1.000 euro tegemoetkoming voor een scholingsactiviteit aanvragen bij het UWV. . 

De overheid gaat in 2023 ook nog door met het systeem van het STAP-budget. Klik hier voor meer informatie over het STAP-budget, of neem contact met ons op. Wij adviseren u hier graag in. 

Studiekosten gemaakt eerder dan 2022 kunnen nog wel aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Heeft u in deze tijd studiekosten gemaakt waar u nog niets mee heeft gedaan, neem dan contact met ons op. 

Wist u dat u tot 5 jaar terug aangifte inkomstenbelasting kunt doen? Heeft u over deze jaren geen aangifte inkomstenbelasting gedaan, dan kan het zijn dat u misschien onnodig geld laat liggen. Neem voor advies hierover gerust contact met ons op. 

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u in aanmerking komen voor extra toeslagen vanuit de overheid. Denk hierbij aan bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag of het kindgebonden budget. 
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een van deze toeslagen, dan staan wij voor u klaar. 

Chat openen
1
Kunnen wij u ergens bij helpen?
Welkom bij Scrinia. We willen u graag persoonlijk ontzorgen. Neem gerust contact op met ons als u vragen heeft.